ขั้นตอนและวิธีกรอกเอกสารการเข้าประเทศญี่ปุ่น

เพิ่มเพื่อน

  1. วิธีกรอกใบตม.ประเทศไทย ใบตม.นี้จะได้รับพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเมื่อไป Check in ที่เคาน์เตอร์สายการบินในประเทศไทย ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยปากกาสีดำ หรือน้ำเงิน และกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

  • บัตรขาออก กรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยหลังจาก Check in ที่เคาน์เตอร์สาย การบินเรียบร้อยแล้ว ../../../../../Desktop/Departure-Card.jpg

    • บัตรขาเข้า กรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับไทย หรือจะกรอก พร้อมบัตรขาออกก็ได้

../../../../../Desktop/Arrival-Card.jpg

  1. วิธีกรอกใบตม.เข้าประเทศญี่ปุ่น (Embarkation – Disembarkation Card) จะต้องกรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น /Users/pitichampeethong/Desktop/Screen Shot 2559-03-01 at 4.37.59 PM.png /Users/pitichampeethong/Desktop/Screen Shot 2559-03-01 at 4.42.02 PM.png

  2. วิธีกรอกใบศุลกากรประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comments
(Visited 706 times, 1 visits today)
kanomcakez

ประธานฝ่ายบริหาร และผู้ก่อตั้ง ชื่นชอบท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ เดินทางต่างแดนเมื่อไหร่ ได้เพื่อนต่างชาติกลับมาทุกครั้ง โดยเฉพาะเพื่อนคนญี่ปุ่น ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต และเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน ตลอดระยะเวลา 10 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *