ขั้นตอนและวิธีกรอกเอกสารการเข้าประเทศญี่ปุ่น

  1. วิธีกรอกใบตม.ประเทศไทย ใบตม.นี้จะได้รับพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเมื่อไป Check in ที่เคาน์เตอร์สายการบินในประเทศไทย ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยปากกาสีดำ หรือน้ำเงิน และกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

  • บัตรขาออก กรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยหลังจาก Check in ที่เคาน์เตอร์สาย การบินเรียบร้อยแล้ว ../../../../../Desktop/Departure-Card.jpg

    • บัตรขาเข้า กรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับไทย หรือจะกรอก พร้อมบัตรขาออกก็ได้

../../../../../Desktop/Arrival-Card.jpg

  1. วิธีกรอกใบตม.เข้าประเทศญี่ปุ่น (Embarkation – Disembarkation Card) จะต้องกรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น /Users/pitichampeethong/Desktop/Screen Shot 2559-03-01 at 4.37.59 PM.png /Users/pitichampeethong/Desktop/Screen Shot 2559-03-01 at 4.42.02 PM.png

  2. วิธีกรอกใบศุลกากรประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comments
Print Friendly
(Visited 6 times, 1 visits today)